Ministerul Educației a făcut publice noile modele de Catalog de note și de Carnet de elev, valabile din toamna aceasta, când va începe noul an școlar.

Modelele pentru Catalogul de note și Carnetul de elev au fost schimbate în urma trecerii la noua structură de an școlar, organizată pe cinci module, cu cinci vacanțe. Iată NOUA STRUCTURĂ a anului școlar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial.

Noua structură, care va intra în vigoare din anul școlar 2022-2023, renunță la ,,semestre". Prima zi de cursuri va fi pe data de 5 septembrie 2022, cea mai devreme dată din istoria învățământului românesc, pentru începerea școlii după vacanța mare.

Despre cataloagele școlar, Ministerul Educației comunică:

“Conform prevederilor art. 4 din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Educației aprobă anual modelul și conținutul documentelor școlare.

Întrucât catalogul este un document școlar, conform dispozițiilor art. 2 alin (1) lit. (b) din actul normativ precizat și raportat la prevederile capitolului III intitulat ,,Evaluarea copiilor/elevilor”, art. 109 din ordinul de ministru nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (în vigoare începând cu 1 septembrie 2022), potrivit căruia la fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, publicăm noile modele de cataloage aferente nivelurilor de învățământ din sistemul de învățământ preuniversitar”

Iar despre carnetele de elev Ministerul Educației precizează:

“Conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare), carnetul de elev este un document de corespondență între unitatea de învățământ și familia elevului”.

Filă din Catalog gimnaziu

catalog gimnaziu

Filă din catalog liceu

catalog liceu

Filă din Carnet de elev ciclul primar

carnet de elev ciclul primar

Filă din Catalog clasa pregătitoare

Catalog clasa pregatitoare

Puteți vizualiza aici noile modele de CATALOG și de CARNET DE ELEV.

 1. Catalog învățământ primar - clasa pregătitoare;

 2. Catalog învățământ primar - clasele I-IV;

 3. Catalog învățământ primar în limbile minorităților naționale;

 4. Catalog învățământ gimnazial;

 5. Catalog învățământ liceal;

 6. Catalog învățământ liceal - secții/școli speciale germane;

 7. Catalog învățământ postliceal;

 8. Catalog învățământ profesional

  Regăsiți mai jos, de asemenea, și noile modele de carnete de elev aprobate de Ministerul Educației. 

  1. Carnet de elev - învățământ primar;

  2. Carnet de elev - învățământ gimnazial;

  3. Carnet de elev - învățământ liceal;

  4. Carnet de elev - învățământ postliceal;

  5. Carnet de elev - învățământ profesional