Pe data de 24 ianuarie 1859 - a avut loc Mica Unire, adică Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Acesta a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. În această zi colonelul Alexandru Ioan Cuza a fost ales Domn al Principatelor Unite.

După alegere a făcut următorul jurământ

Alexandru Ioan Cuza a spus: “Jur în numele Prea Sfintei Treimi şi în faţa Ţării mele, că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele Principatelor Unite, că voi fi credincios constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie ajutor!”.

Pe 24 ianuarie 1862, București a devenit capitala Principatelor Unite.