Învățământul de calitate presupune și o implicare activă a părinților în sprijinul activităților școlare. Știm că părinții joacă un rol esențial în educația și dezvoltarea copiilor lor, tocmai de aceea colaborarea lor activă cu școala este crucială pentru succesul academic și personal al elevilor.

Acolo unde colaborarea, implicarea sau încrederea părinților în școală lipsesc, există efecte care se reflectă în atitudinea copilului față de școală sau în rezultatele sale școlare.

Relația dintre părinți și școală trebuie să fie bazată pe parteneriat și comunicare deschisă, ambele având ca scop asigurarea unei creșteri sănătoase și echilibrate a copilului. Nici una dintre cele două părți - părinți sau profesori nu trebuie să uite acest principiu și faptul că sunt ,,de aceeași parte a baricadei".

Un părinte implicat în viața școlară a copilului este un partener esențial pentru învățământul de calitate, de aceea un profesor bun nu va fi niciodată deranjat de acest lucru, ci îl va aprecia și va profita de contextul benefic, pentru a îmbunătăți procesul educațional.

Implicarea părinților presupune susținerea temelor și promovarea unei atitudini pozitive față de învățare, dar și față de profesori în fața copiilor. Atunci când părinții se implică în activitățile școlare fi și printr-un interes manifestat activ de a afla noutățile, copiii simt că educația lor este valorizată și își dezvoltă un sentiment de responsabilitate față de propria învățare.

Comunicarea constantă între părinți și profesori este vitală pentru monitorizarea progresului elevilor. Părinții ar trebui să fie informați despre performanța școlară a copiilor lor, să participe la întâlniri cu profesorii, chiar dacă acestea presupun timp și drumuri în plus și să discute strategii pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor, în funcție de particularitățile lor. O astfel de colaborare consolidează legăturile dintre casă și școală, contribuind la o educație coerentă și eficientă.

De asemenea, părinții sunt modelul principal al valorilor și comportamentelor pentru copiii lor. Prin promovarea respectului, responsabilității și dedicării față de educație, părinții pot influența pozitiv atitudinea școlară a copiilor. Participarea la activități școlare, precum serbările sau proiectele comunitare, întărește legătura dintre părinți și școală.

În concluzie, parteneriatul dintre părinți și școală este esențial și prin colaborare, comunicare și implicare activă, părinții pot contribui semnificativ la succesul academic și personal al copiilor lor, creând astfel bazele unei educații de calitate și durabile.