Sunt situate chiar lângă clădirea Bibliotecii. Totul este un joc de cuvinte și o reprezentare a unei idei. Toate cărțile sunt „pietre de temelie”, o bază pentru existența cărților ulterioare.
Cărțile sunt într-o ordine cronologică (aproape!) După cum urmează, de jos în sus:
 
The Epic of Gilgamesh;
The Republic of Plato;
Diwān Abū al-Ṭayyib al-Mutanbbī;
Risālat al-ghufrān / Abī al-ʻAlāʼ al-Maʻarrī;
The Divine Comedy (Dante Alighieri);
Muqaddimah-i Ibn Khaldūn;
The Prince and the Discourses (Niccolò Machiavelli);
Discourse on Method (René Descartes);
The Critique of Pure Reason (Immanuel Kant);
FAUST (Goethe);
The Origin of Species (Charles Darwin);
The Brothers Karamazov (Fyodor Dostoyevsky);
Thus Spake Zarathustra (Friedrich Nietzsche);
The Meaning of Relativity (Albert Einstein);
The Prophet (Khalil Gebran);
al-Ayyām / Ṭāhā Ḥusayn;
A Study of History (Arnold Toynbee);
Cosmos (Carl Sagan);
A Brief History of Time (Stephen Hawking);
Les Désorientés (Amin Maalouf );
The Road Ahead (Bill Gates)

trepte carti universitate