O nouă campanie inițiată de Roxana Andreea Rusu în colaborare cu EdVenture School se va desfășura în perioada 18 august - 8 septembrie pe facebook. 

logo edventure school

 

În cadrul acesteia va fi oferit un Curs complet de Limba Engleză Cambridge Young Learners, cu durata de 8 luni, care va cuprinde 96 de ore de curs. Cursul urmează structura anului școlar.

Campania se adresează părinților și profesorilor de elevi din ciclul primar (clasele I-IV), care îi vor putea înscrie foarte simplu.

Giveaway-ul va fi acordat cu ajutorul sistemului electronic random unui singur câștigător, care va putea să opteze pentru cursul cu prezență fizică sau pentru cel desfășurat 100% online, cu ajutorul platformei Zoom.

Valoarea Cursului complet de Limba Engleză Cambridge Young Learners oferit de EdVenture este de 3370 lei. Câștigătorul nu va putea opta pentru a primi în locul cursului anunțat valoarea sa în bani, produse sau alte servicii și va trebui să respecte regulilor școlii de participare la cursuri. Mai multe detalii puteți afla accesând website-ul EdVenture.ro.

Campania se supune Regulamentului publicat mai jos:

REGULAMENT GIVEAWAY FACEBOOK - Curs complet de Limba Engleză oferit de EdVenture School

Secțiunea 1. Organizare

Acțiunea va fi organizată pe pagina de facebook ,,Roxana Andreea Rusu" iar giveaway-ul va fi oferit de EdVenture School.

Acțiunea se va desfășura în perioada 18 august – 8 septembrie pe pagina de facebook ,,Roxana Andreea Rusu" la urmatorul link.

Sectiunea 2. Drepturi și condiții de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice din România, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament pentru validarea participării. Nu pot participa la acest concurs angajați ai organizatorilor, precum și rudele de gradul 1 ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită, și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participanților ce respectă condițiile impuse de regulament.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook.

Sectiunea 3: Protecția Datelor Personale

Nu este necesară furnizarea de date personale pentru participarea la această acțiune. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile conform cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Organizatorul va utiliza doar datele furnizate de către câștigător ulterior desfășurării acestei acțiuni, pentru a-i oferi accesul la cursul gratuit.

Secțiunea 4: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor intra în contact cu această acțiune printr-o postare dedicată de pe Pagina de Facebook ,,Roxana Andreea Rusu".

Acțiunile ce trebuie urmate pentru participare se descriu astfel:

1. Accesarea postarii publice dedicate acestei acțiuni pe Facebook, distribuirea sa și urmărirea paginilor organizatorilor;

2. Participarea prin adăugarea unui comentariu;

Sectiunea 5: Detalii cu privire la Giveaway

EdVenture oferă unui singur câștigător ales random Cursul de Limba Engleză Cambridge Young Learners (pentru copii din clasele 1-4), care urmează structura anului școlar (96 de ore de curs, timp de 8 luni). Câștigătorul va putea opta pentru varianta de curs cu prezență fizică sau pentru varianta 100% online și nu va putea schimba opțiunea sa după începerea cursului.

Secțiunea 6: Desemnarea câștigătorului

Câștigătorul va fi ales în maxim 5 zile de la încheierea perioadei de înscriere, cu ajutorul unui sistem electronic random.

Participarea la cursurile EdVenture School se supune regulilor școlii de participare la cursuri. Mai multe detalii puteți afla accesând website-ul EdVenture.ro (https://www.edventure.ro/).

Câștigătorul nu va putea opta pentru a primi valoarea în bani a premiului oferit de Organizatori, integral sau parțial și nici nu va putea opta pentru a înlocui premiul câștigat cu alte servicii sau produse.

În cazul în care câștigătorul renunță imediat din diverse motive la premiul câștigat, acesta va fi redirecționat de Organizatori către un alt participant care a îndeplinit condițiile de participare, ales cu ajutorul sistemului electronic random.

Nu este permisă transmiterea premiului de către câștigătorul concursului către orice terțe persoane alese de acesta.

Secțiunea 7: Notificarea și predarea giveaway-ului

Câștigătorul va fi notificat în termen de 24h de la alegerea sa cu ajutorul sistemului electronic random.

În cazul în care câștigătorul nu răspunde în termen de 72 de ore, premiul se va acorda unui alt câștigător ales în urma unei noi extrageri.

Organizatorii nu sunt responsabili pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de ei.

Sectiunea 8: Regulamentul Concursului

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.educatieprinlectura.ro către care există trimitere pe pagina de facebook ,,Roxana Andreea Rusu". Prin participarea la această acțiune, participanții sunt de accord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicare prompt de către Organizatori.