Așa s-a sărbătorit Ziua Lecturii la clasele primare IPG ,, Luceafărul" or. Biruința, raionul Sângerei, republica Moldova. Felicitări doamnelor învățătoarele de la clasele primare, care au relatat:

,,Poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre, care astăzi cu părere de rău se duc în umbră. Poet al neamului, care a ştiut cel mai bine să aşeze alături cuvintele Grai, Mamă, Patrie, Iubire. El a fost poetul dragostei de viaţă, dragostei de ţară, dragostei de neam, dragostei de adevăr.

Cu profund respect pentru poezia viereană, elevii din clasele primare au făcut cunoștință cu opera, viața și activitatea lui G. Vieru, au răsfoit cartea lui Vieru, au recitat poeziile marelui poet.

Ulterior au elaborat postere despre Vieru, cel care a dus pe umerii săi firavi crucea neamului nostru românesc spre a ne uni prin Cuvânt, Bunătate şi Iubire de aproape pe cei ce avem „... o ţară, un grai!”. Vieru a lăsat cel mai de preţ testament care l-ar fi putut lăsa cineva vreodată omenirii – POEZIA!"