Lectura joacă un rol important în viața copiilor, un rol mai mare decât în viața celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărțile pe care le citesc, copiii își formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei anumite norme de conduită. (Nicolae Iorga)

Lectura reprezintă cunoaștere, dezvoltare, educație. Acestea au un rol important în viața tuturor, indiferent de vârstă, deoarece prin intermediul său ne dezvoltăm intelectual și spiritual.            

În cadrul Grădiniței cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”- Pitești, se pune mare accent pe desfășurarea activităților de lectură, deoarece cititul împreună îl familiarizează pe copil cu sunetele și cuvintele, promovează dezvoltarea creierului și imaginația, îl învață despre lumea din jurul său, îi dezvoltă vocabularul și, în cele din urmă, cultivă dragostea pentru literatură și îl încurajează să fie curios și să continue să citească mai târziu în copilărie.            

Pеntru prеșcolаri, povеștilе аu un rol importаnt dеoаrеcе lе dеzvoltă crеаtivitаtеа și еxprеsivitаtеа limbаjului. Rеpovеstind momеntеlе povеștii, copiii își îmbogățеsc limbаjul cu noi cuvintе.

Material realizat de Director, Profesor PEICAN Cornelia Roxana