Material realizat de doamna Prof. Petre Cristina, de la Liceul Tehnologic, oraș Pătârlagele

Lectura elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de învățător. Principalele obiective specifice urmărite în cadrul lecturii la nivelul învățământului primar sunt:


* consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conștientă și expresivă;
* formarea și dezvoltarea gustului pentru citit;
* dezvoltarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor;
* cultivarea respectului față de carte;
* cultivarea creșterii interesului de a cunoaște viața, oamenii și faptele lor;
* îmbogățirea vocabularului, a capacității de exprimare orală și scrisă;
* formarea și nuanțarea gustul estetic al elevilor;
* îmbogățirea universului de cunoaștere al elevilor și stimularea capacității creative.

Lectura are un rol foarte important în viața copiilor cu impact profund pentru anii următori. Primul pas constă în motivarea elevilor pentru lectură, prin metode moderne, active, prin proiectarea unor activități interesante, care să-i transforme pe elevi din cititori neimplicați, dezinteresați, în cititori curioși care să înceapă să intuiască magia lecturii.

Elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Mărunțișu, oraș Pătârlagele, județul Buzău, îndrumați de d-na Petre Cristina au realizat cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, activități educaționale în vederea cultivării interesului pentru lectură.

În cadrul activităților, elevii au prezentat cartea lor preferată, au povestit o secvență care i-a impresionat, au colorat imagini cu personajele îndrăgite din poveștile citite la clasă și au organizat o expoziție de desene, au realizat semne de carte și au ales o poveste pentru a fi citită de către doamna învățătoare.

La finalul activităților, elevii au înțeles cât de importantă este lectura. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă de durată care înglobează răbdare, perseverență, voință și, în special, continuitate, iar succesul în lectură este asigurat, în mod deosebit, de capacitatea elevilor de a înțelege, prin efort propriu, mesajul celor citite.

Întreaga activitate desfășurată pentru stimularea lecturii urmărește cultivarea interesului, a gustului elevilor pentru a citi, folosirea corectă a cărții în mod independent, din proprie inițiativă.

Abordarea lecturii în școală rămâne o provocare și este de la sine înțeles că rolul profesorului este esențial în a găsi soluții, mai mult sau mai puțin inovative, de a-i determina pe elevi să descopere că, citind, lumea devine mult mai frumoasă.

b3757bf0 9272 443e a4ec 9d8954ca30c2