Năzuinţele oricărui proiect se traduc la nivel de nevoi, aşteptări, rezultate. Acest par-curs porneşte de la realitatea proximă a actului educaţional şi presupune atitudini şi compor-tamente socio-culturale.

La nivel palpabil, proiectul De la CARTE……la FAPTE (CAEJ, 1142/ 18.12.2023) îşi propune să satisfacă următoarele nevoi ale educabililor: formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor copilului, dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare con-vieţuirii în armonie cu ceilalţi, înţelegerea de către tineri a proceselor complexe care determină lucrul eficient cu cartea, cunoașterea modalitaților de lucru, pornind de la un text la prima vedere, implicarea comunității locale, a altor instituții afiliate (școli, biblioteca, editura), diminuarea analfabetismului funcțional, precum şi, diseminarea proiectului.

În actul implementării propriu-zise, realitatea se prezintă, însă, altfel. Orice proiect este un Vademecum, un cumul de factori externi şi interni, care implică o diversitate de resurse materiale, dar, mai ales, umane. Flexibilitatea şi, mai ales, viziunea de tip convergent a disciplinei limba şi literatura română reprezintă un beneficiu, facilitând dimensiunea de tip inter- şi transcurricular. Indiferent de nivelul educabililor, tematica activităţilor propuse (cererea, afişul, telegrama, afişul, poster-ul etc) vine să provoace, dar şi să corecteze acele deficienţe, încă existente. Tuturor, acestor aspecte, li se adaugă activităţile de tip serbare (Mihai Eminescu, vocaţia scrisului!, Te iubesc, măicuţa mea!) care vin să încurajeze modalitatea proprie a fiecărui copil de a-şi exprima talentul prin cântec, joc scenic, dramatizare etc.

Mulţumiri alese, tuturor: reprezentanţilor ISJ Bacău (insp. şcolar general prof. Egarmin Ana-Maria, insp. şcolar general adjunct Vlad Ida, insp limba şi literatura română prof. Vornicu Ana-Ioana, inspector limba şi literatura română prof. Nistor Dorel), sponsor DOCUCENTER Bacău, Biblioteca Costache Sturdza reprezentată de prof. Jicu Adrian, dnei directoare, prof. Drâmbă Nicuţă-Minodora, prof. Anton Luminiţa, prof. Cucu-Chiriac Irina, prof. Mustea Monica, prof. Sîrghi Ionela, prof. Dima Sorin, prof. Sascău Iuliana etc.

Prof. Macovei Monica