Sunt prof. înv. presc. Cucu Chiriac Irina de la Școala Gimnazială Somușca, com. Cleja, Jud. Bacău și am realizat proiectul educational „ROMÂNIA - ARC PESTE TIMP " . Activităţile propuse în cadrul proiectului educațional au fost:

1. Ne pregătim de activitate- noiembrie 2023

2. SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ ZIUA UNIRII – 1 decembrie 2023

3. UNIREA MICĂ – 24 IANUARIE 2024

4. 9 MAI 2024 - triplă semnificație Ziua Europei

5. 25 mai 2024 Ziua eroilor

6. Diseminare. Evaluare

UNIREA MICĂ – 24 IANUARIE, în cadrul proiectului educațional „ROMÂNIA  - ARC PESTE TIMP "- este marcată prin implicarea activă a grupului țintă în activități comune, cu potențial de stimulare a activităților creatoare, centrate pe valorificarea a unor elemente relevante din registrul educației (educator, educabil). S-au realizat produse de creație artistico - plastice, eseuri, dramatizări, interviuri și vizionări de filme și ppt.

Prin implicarea activă a copiilor, părinților și cadrelor didactice în activități comune am abordat subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care am urmărit să insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, poporul român, strămoşii noştri, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.

Anul 1918 a adus această împlinire poporului român şi de aceea el prezintă o importanţă deosebită, având legături organice cu etapele anterioare care au caracterizat dezvoltarea luptei de libertate şi unitate a poporului român, făurirea statului naţional unitar şi se înscrie în acelaşi timp în ansamblul marilor prefaceri interne şi internaţionale care s-au petrecut în anii şi la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, angajarea României în războiul mondial şi eforturile la care au fost supuse masele populare au dat o nouă măsură importanţei Unirii Naţionale, a preţului înfăptuirii ei, şi a drumului ce-l avem de parcurs spre Uniunea Europeană.

Proiectul „ ROMÂNIA -ARC PESTE TIMP " oferă concluzii şi învăţăminte despre marile procese ale dezvoltării societăţii româneşti, ale existenţei poporului român de-a lungul timpului, punând în evidenţă atât ceea ce a fost valoros, progresist şi a servit mersului înainte al societăţii, cât şi piedicile ridicate de-a curmezişul evoluţiei şi care au costat scump, au întârziat progresul unei naţiuni.

Prin aplicarea proietului elevii școlii vor aprecia diversitetea de a pune în scenă viziunea despre datele istorice față de anii anteriori, vor identifica resurse necesare pentru a sărbători evenimentele istorice, vor valoriza similitudini și diferențe între membrii unui grup, vor respecta diferențele etnice și culturale identificate în comunitatea europeană pentru a deveni cetățeni responsabili demonstrând integritate și demnitate.

Scopul proiectului:

- Valorificarea şi cultivarea potenţialului creativ copiilor în diferite ocazii prin arta de orice formă;

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între instituţii în scop educativ şi exersarea capacităţii de lucru în echipă, a cooperării având ca subiect atitudinea copilului de a se exprima prin artă.

- Familiarizarea cu evenimentele istorice importante.

- Manifestarea interesului pentru valorile promovate de evenimentele istorice naționale și europene.

Obiectivele specifice ale proiectului;

i. Antrenarea unui număr de 10 de cadre didactice în activități practice de cercetare și aprofundare a evenimentului istoric în diverse programe artistice ce evidențiază imagini ale istoriei;

ii. Promovarea unor repere istorice cu privire la MAREA UNIRE -1 DECEMBRIE, MICA UNIRE- 24 IANUARIE, INDEPENDENȚA ROMÂNIEI, ZIUA EUROPEI- 9 MAI, ZIUA EROILOR- 25MAI tradiții, obiceiuri, folclor în contextul diversității culturale adunate în revista școlii

iii. Implicarea a 70 de preșcolari/ elevi si 10 cadre didactice în activități de creație pentru realizarea expozitiilor

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

Rezultate calitative:

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadrele didactice şi colectivele de copii pe care îi îndrumă;

- Realizarea unor expoziţii și implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;

Rezultate cantitative:

- 1 activitate- expozitie SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ – UNIREA MICĂ cu compoziții artistice ale copiilor. Antrenarea unui număr cât mai mare de cadre didactice şi copii (10 70) în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.

prof. Irina Cucu Chiriac