Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țării Românești și al Moldovei a fost rezultatul unui calcul inspirat, venit după mai multi ani de riscuri, lobby şi muncă. Momentul comemorează victoria românească împotriva Imperiului Otoman și a Rusiei, năzuință comună a Unioniștilor care au făcut posibil acest fapt istoric al Unirii. Din 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a trecut la unificarea instituţiilor, punând în operă bazele statului român modern.

Cu acest prilej, comemorăm un moment esențial al existenței neamului romanesc, având obligația de a nu da uitării faptele înaintașilor noștri, care au făcut posibil ca astăzi, noi, să fim toți un singur glas stăpân pe aceste meleaguri: România!

Elevii clasei a IV,de la Școala Gimnaziala Nicolae Drăganu, Zagra, au desfășurat activități specifice acestei zile, marcând importanță ei și conștientizând valoarea acesteia. Felicitări atât elevilor cât și doamnei învățătoare, Cifor Ionela!


zagra3 min
zagra4 min
zagra5 min