Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, a devenit tradiție organizarea concursului Eminescu - Creator de nemurire, concurs aflat la a III-a ediție, începând din acest an, 2024, fiind județean. Am pornitt de la o idee aparținând doamnei director adjunct Florentina Dinculescu, profesor de Limba și literatura română, care a pus proiectul pe hârtie și subsemnatei, Luciana Trăistaru, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr. 1 Videle, care am pus proiectul în practică.

Primele ediții s-au desfășurat în școală fără a consemna realizarea lor, rămân mărturie fotografii și filmări de acum 9-10 ani, în fiecare an. Mihai Eminescu a fost și va ramâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi și dascăli organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost numit Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu.

Scopul proiectului este organizarea de acțiuni comune în școlile partenere, în vederea sărbătoririi a 174 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu.

Obiective:

· Prezentarea, în perioada 1 septembrie -15 noiembrie 2023, ideii proiectului cadrelor didactice din școală și stabilirea echipei de proiect.

· Mediatizarea proiectului prin mijloacele de comunicare online, pe site-ul școlii și pe diverse canale educaționale, dar și în mod direct, la cercurile pedagogice.

· Organizarea și desfășurarea, în data de 15 ianuarie 2024, a concursului "Eminescu- creator de nemurire", cu participarea a 200 elevi din minim 7 școli din județul Teleorman.

Diseminarea rezultatelor proiectului în 10 unități școlare într-un interval de 10 săptămâni de la încheierea proiectului.

Întreaga echipă de proiect s-a implicat în buna desfășurare a concursului: cadre didactice, personal auxiliar de la Școala Gimnazială Nr.1 Videle, colegi profesori din școlile implicate în proiect. Alături de partenerii oficiali: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Casa Corpului Didactic Teleorman, Primăria Videle, Casa de Cultură Videle și un generos sponsor, care a dorit să rămână anonim, s-a conlucrat la realizarea unui frumos spectacol literar artistic.

Copiii nu au fost simpli recitatori, ci, elevii din clasele a III-a - a VIII-a și-au recitat propriile creații, în manieră eminesciană. De asemenea au răsunat minunatele romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu, interpretate, în concurs, de elevii de gimnaziu, dar și de către un grup vocal al clasei a IV-a B, de la școala organizatoare, pregătiți de doamna Neli Ștefania Robaciu și domnul director Marian Gabriel Andrei.

În anul 2022 am editat cartea Eminescu - creator de nemurire, care cuprinde creațiile premiate la prima ediție oficială a concursului, o frumoasă diseminare, de o înaltă calitate grafică, asigurată de elevii premianți și editura Zigotto din Galați.

Proiectul se va continua cu etapele online ale concursului: creație literară și creație plastică, urmând ca după jurizare și premiere să se editeze o carte cu aceste lucrări.