Eminescu a fost și va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, dascăli, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost numit ,,Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu".

Activitățile desfășurate de Ziua Culturii la Școala Gimnazială Heleșteni, Strucura Oboroceni, județul Iași de elevii clasei I, sub genericul ,,Să nu uităm nicicând, de Mihai Eminescu" au fost următoarele:

* vizionarea unor materiale realizate în Power point despre opera și viața Luceafărului poeziei românești;
* citirea/recitarea poeziilor: "Lacul", "Revedere", "Trecut-au anii...","Scrisoarea a III-a", "Somnoroase păsărele", "Mai am un singur dor", "Ce te legeni...";
* interpretări muzicale ale unor cântece pe versurile marelui poet;
* expoziţie de carte cu principalele opere ale poetului;

S-au organizat adevărate ateliere de creație în care micii artiști au realizat desene și postere, iar produsele finale ale proiectului au fost expuse în clasă și pe holul școlii. Prin metoda ,,Explozia stelară" s-a realizat fixarea informațiilor dobândite în activitățile desfășurate.

Prof. Cozma Floranța