Școala Gimnazială Câmpeni a avut plăcerea ca azi, când se împlinesc 174 de ani de la nașterea celui supranumit ,,Luceafărul” poeziei românești, să găzduiască ediția a XXV-a a Galei-concurs ,,Dor de Eminescu”.

Astfel au fost marcate trei evenimente importante pentru cultura și literatura țării noastre: ziua în care se năștea acum 174 de ani poetul nepereche, făuritorul poeziei de geniu, Mihai Eminescu. Tot în această zi începând cu anul 2011 se celebrează Ziua Culturii Naționale. Și nu în ultimul rând ziua de 15 ianuarie 2024 marchează un sfert de veac de când școala noastră luptă pentru păstrarea vie a valorii și operei eminesciene.

Ediția de gala a avut-o ca invitat special pe doamna prof. Mihețiu Iuliana, fondatorul acestui proiect, dar și omul care ani de-a rândul a introdus generații și generații de copii în tainele poeziei marelui nostru romancier.

“Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi scriitorii acestui neam, apărut pe neaşteptate în literatura lâncedă şi convenţională a epocii, în viaţa lui scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neântrecute până astăzi, îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică, a dat cuvintelor simple valori nouă şi armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit.

Acest monument măreţ al literaturii poporului nostru a fost clădit în mai puţin de douăzeci de ani în care se numără şi anii de suferinţă când poetul a fost copleşit de o boală necruţătoare, care la 1889 i-a întrerupt brusc cursul vieţii. Acest monument, mai durabil decât arama, a fost clădit între chinuri morale într-o epocă de nepăsare şi neânţelegere a geniului său, în neliniştea crâncenă cotidiene, a lipsei umilitoare de haine şi pâine, în exploatarea unei societăţi literare şi a unui club politic a vieţii.”

Mihail Sadoveanu

“ Eminescu (…) a fost şi rămâne cea mai copleşitoare mărturie despre forma inegalabilă pe care o poate atinge geniul creator românesc, atunci când se alimentează din adâncimile fertile şi insondabile ale unui fond autentic.”

Ştefan Augustin Doinaş

“Recitindu-l pe Eminescu ne reântoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă.”

Mircea Eliade.

Mulțumirile nostre se îndreaptă către catedra de Limbă și literatură, în special către: prof. Boldaș Cristina, prof. Marian Marinela, prof. Haiduc Valentina, dar și către doamnele director prof. Arieșanu Liliana și prof. Boncuțiu Simona, care cu pricepere, răbdare și dedicare s-au implicat în organizarea și pregătirea acestui eveniment.

De asemenea mulțumirile și aprecierile noastre se îndreaptă spre elevii participanți, care au învățat și s-au pregătit exemplar pentru acest eveniment.

Mulțumim în egală măsura și Primăriei Orașului Câmpeni pentru susținerea în vederea achiziționării premiilor pentru acest concurs.
Mulțumirile noastre se îndreaptă și spre doamna bibliotecar Mihon Marinela, reprezentant CDI, care ne-a susținut pe tot parcursul acestei activități.

Și nu în ultimul rând, mulțumirile noastre se îndreaptă către toate cadrele didactice din școala noastră, pentru suportul oferit și pentru faptul că au marcat atât de frumos, cu un înalt prestigiu cultural o zi de o asemenea importantă pentru cultura noastră.

Școala Gimnazială Câmpeni